Regelmatig is er aandacht in de media voor wantoestanden in de zorg. Gelukkig maar, want het is duidelijk dat er wat moet veranderen. Het is niet voor niets dat het klachten regent over de zorgverlening van diverse zorginstellingen. Ook heeft het een reden dat zorgprofessionals in verpleeghuizen en verzorgingshuizen een andere baan zoeken. Op basis van haar jarenlange ervaring geeft Jacolien Bakering, zorgmanager bij Sorgh.nl (onderdeel van Zorgdetail BV), haar mening over deze veelbesproken problematiek.

Werk aan de winkel voor zorginstellingen en gemeentes
Het is belangrijk deze wantoestanden een halt toe te roepen, in te grijpen waar dat nodig is en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Gelukkig is het verbeteren van zorg een onderwerp waar zorginstellingen en gemeentes zich intensief mee bezighouden. Zorgdetail BV kan veel voor hen betekenen.

Zó maken we zorg beter
Wij willen net als ieder ander dat de zorg in Nederland beter wordt. Daar leveren we dan ook echt een bijdrage aan. We zijn expert in álle vormen van ouderenzorg en thuiszorg en zijn in het bijzonder gespecialiseerd in jeugdzorg, moeilijk verstaanbaar gedrag en gehandicaptenzorg. Naast de diensten die we op de werkvloer draaien voor particulieren en zorginstellingen, delen we onze kennis en ervaring met zorginstellingen en gemeentes.

Door kennis over te dragen voor verdere professionalisering of het bieden van deskundige begeleiding bij een crisissituatie verbeteren we de zorg. Begrip voor de situatie waarin ouderen of cliënten met een ziekte of beperking zitten en aandacht voor de manier waarop cliënten behandeld willen worden staan bij onze dienstverlening en kennisoverdracht altijd centraal.

Wantoestand 1: Er is te weinig aandacht voor de cliënten
Zorgverleners streven allemaal naar het bieden van goede zorg. Zij zijn stuk voor stuk gemotiveerd, vakbekwaam en zorgzaam. Ze werken met hart en ziel. Maar waarom zijn er dan zoveel klachten over de zorg? Waarom horen we zo vaak dat cliënten in zorginstellingen te weinig aandacht krijgen?

De zorgteams worden geacht zelfsturend te zijn en dat lukt niet als er aan niet aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Ziekteverzuim en personeelstekort zorgen voor een te hoge werkdruk, waardoor er minder tijd en aandacht is voor de mens én waardoor zorgverleners een andere baan zoeken. Met als spijtig gevolg dat vertrouwde gezichten verdwijnen.

Wantoestand 2: Managers weten niet wat er zich afspeelt op de werkvloer
Velen vragen zich af of de managers van zorginstellingen wel weten wat er zich afspeelt op de werkvloer. Met het uitgangspunt dat zorgteams zelfsturend kunnen functioneren, is er bij veel zorginstellingen een managementlaag weggehaald om te bezuinigen. Maar daardoor is er een grotere afstand gekomen tussen het management en de werkvloer.

Het is voor zorgmanagers de kunst om feeling te houden met de werkvloer, zonder te veel tijd kwijt te zijn aan het douchen van cliënten of patiënten. Dat zou immers tot gevolg kunnen hebben dat er te weinig tijd is om de managementtaken goed uit te voeren. Het is dus een kwestie van zoeken naar de juiste balans.

Ik heb zestien jaar leidinggevende ervaring in de zorg en ben nu als zorgmanager verantwoordelijk voor de logistieke planning van diensten en personeel. Contact met de werkvloer houd ik door in te springen bij een dienst wanneer dat nodig is en door nieuwe medewerkers in te werken.

Wantoestand 3: De administratielast is te hoog
Zorgverleners hebben te maken met veel wetten, keurmerken, regels en protocollen waardoor er meer administratief werk is dan eigenlijk noodzakelijk zou hoeven zijn om goede zorg te verlenen. Ik ben het ermee eens dat de administratielast nu te hoog is, hoewel het vanzelfsprekend is dat bepaalde administratie nodig is. Denk maar eens aan de zorgdossiers die up-to-date moeten zijn. Dit is duidelijk van groot belang voor een goede overdracht.

Het spreekt voor zich dat Zorgdetail BV zich altijd houdt aan de protocollen van de zorginstellingen waar we voor werken. Onze medewerkers zijn op de hoogte van deze protocollen en voeren ze uit zoals gewenst is. Natuurlijk komen er veel protocollen voort uit kwaliteitskeurmerken en eisen vanuit de overheid. Het is echter niet altijd zo dat een instelling dit graag wil en het de kwaliteit van zorg en aandacht voor de cliënt ten goede komt.

Privacy is een onderwerp waar veel aandacht voor is en dat is natuurlijk heel goed. Maar dat de Baxterzakjes van de apotheek nu in een speciale ton in een aparte kamer moeten worden weggegooid en niet op de kamer van de patiënt, levert een extra handeling op die tijd kost en waar de cliënt geen baat bij heeft.

Zo zijn er nog meer regels te noemen die met de beste bedoelingen zijn bedacht, maar die er in werkelijkheid voor zorgen dat zorgverleners kostbare tijd kwijt zijn aan administratie, terwijl de patiënt hen nodig heeft.

Zorgdetail BV maakt zorg beter
Zorginstellingen en gemeentes kunnen bij ons terecht om het aanbod van zorg te verbeteren. We bieden verdere professionalisering wat betreft ouderenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, moeilijk verstaanbaar gedrag en gehandicaptenzorg. Daarnaast springen we in bij crisissituaties en afdelingen waar sprake is van ziekteverzuim en personeelstekort. Door middel van advies en praktische ondersteuning scheppen we samen de juiste randvoorwaarden om zorgteams zelfsturend te kunnen laten functioneren.

Bent u als gemeente of zorginstelling ook bezig met het verbeteren van zorg en wilt u daarover eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op, we komen graag met u in gesprek.

Jacolien Bakering

Zorgmanager bij Zorgdetail BV